Patientundervisning : ett samspel för lärande

Patientundervisning : ett samspel för lärande
Patientundervisning : ett samspel för lärande
Beskrivning av Patientundervisning : ett samspel för lärande

Krav på egenvård och ett massivt informationsflöde gör att vårdpersonalens roll alltmer handlar om att stödja patienters lärande. Att veta och förstå är grundläggande mänskliga behov som naturligt uppstår i vardagliga rutiner och aktiviteter. Bokens utgångspunkt är människors vilja att också förstå och kunna hantera sin tillvaro specifikt i samband med sjukdom och ohälsa. Kapitlen i boken fokuserar på människors reaktion på sjukdom och behandling och förmåga att hantera stressiga situationer samt kommunikationens och relationens betydelse för trygghet och kontroll. Författarna belyser också olika yttringar av människors lärande och aspekter i samspelet mellan vårdare och patient i ett pedagogiskt förhållningssätt och ett ömsesidigt lärande. Denna fjärde upplaga är uppdaterad med ny kunskap och nya forskningsrön på området. Patientundervisning – ett samspel för lärande vänder sig till universitets- och högskolestudenter vid grund- och specialistutbildningar samt till kliniskt verksamma som arbetar med människor i behov av stöd.

Läs mer om Patientundervisning : ett samspel för lärande...


Sök bästa pris på Patientundervisning : ett samspel för lärande hos: