Par I Vetenskap Och Politik – Intellektuell…

Par I Vetenskap Och Politik – Intellektuell…
Par I Vetenskap Och Politik – Intellektuell…
Beskrivning av Par I Vetenskap Och Politik – Intellektuell…

Äkta par har spelat viktiga roller i svensk politik och vetenskap. Ändå har parrelationen som ­fenomen inte uppmärksammats särskilt i dessa sammanhang. Genom att studera ett antal gifta par som var verksamma under 1900-talets första hälft illustrerar denna bok hur genusordningar skapats ­reproducerats och om­förhandlats. Varför gifte sig dessa personer? Var det av tradition förälskelse eller strategiska skäl? Vilka förväntningar hade de på äktenskapet? Vilka normer omgav äktenskapen? Fungerade äktenskapet som resurs eller hinder i professionella och ­offentliga sammanhang?

Denna antologi berättar om en tid som brukar förknippas med ­modernisering demokratisering och kvinnors emancipation. Formella hinder för kvinnors deltagande i politik och vetenskap undanröjdes när rösträtten blev allmän och med inrättandet av nya behörighets- och äktenskapslagar. Men som bokens ­exempel visar kvarstod ändå en rad strukturella och kulturella hinder som gjorde det svårare för kvinnor än för män att få verkligt inflytande i yrkeslivet i akademin och i politiken.

I boken medverkar författarna Annika Berg Staffan Bergwik Kristina Espmark Christina Florin Yvonne Hirdman Kirsti Niskanen Per Wisselgren och David Östlund.

Läs mer om Par I Vetenskap Och Politik – Intellektuell…...


Sök bästa pris på Par I Vetenskap Och Politik – Intellektuell… hos: