Palm Göran Det Är Sverige Som Avviker – Stud…

Palm Göran Det Är Sverige Som Avviker – Stud…
Palm Göran Det Är Sverige Som Avviker – Stud…
Beskrivning av Palm Göran Det Är Sverige Som Avviker – Stud…

Fjorton studenter vid Södertörns högskola med bakgrund i lika många länder samtalar i denna bok om vad som skiljer deras medhavda kultur från den de möter i Sverige.

I dessa samtal är Sverige långt ifrån att vara det Landet Lagom som det ofta framställs som. Det är Sverige som
avviker är en återkommande replik. Det kan gälla både positiva och negativa saker: I Sverige ger läraren inte eleven stryk de vuxna har inte alltid rätt vi visar oss nakna för varandra men samtidigt menar studenterna saknar vi respekt för äldre människor liksom för religion och storfamiljer.

Genom att samtalen i stor utsträckning har fått styras av studenterna själva har det blivit ett ovanligt öppen­hjärtigt samtal där flera ­invanda föreställningar ställs ­på huvud. Samtalen bryter på ett välgörande sätt mot hur personer som kommer från andra länder länder förväntas resonera kring sina liv i Sverige och ger viktig kunskap om vad det är för samhälle som formas i Sverige idag.

I en avslutande essä skriver etnologen Beatriz Lindqvist:
De fjorton ungdomarnas samtal utgör en viktig utmaning och inspiration för framväxten av en ny medborgerlighet. Mycket av det moderna svenska folkhemsprojektet har präglats av insikten om att olikheter och skillnader mellan olika grupper utgjort och utgör ett hinder för det jämlika rättvisa samhället. Mycket i det projektet har alltså gått ut på att eliminera skillnader att skapa ett slags standardmedelsvensk. Men när invandrarna kommer in i bilden blir det väldigt svårt med detta lagom eftersom det plötsligt finns många skillnader som inte går att eliminera. Man har sina olika utseenden man har sina olika religioner man har sina olika kulturvanor egenheter som inte bara är viktiga under en övergångstid utan som antagligen förblir lika viktiga i framtiden.

Det är Sverige som avviker utges i samarbete med Liv i Sverige och Södertörns högskola. Bokens redaktörer är Göran Palm författare och ordförande i Liv i Sverige och Ingela Josefson rektor för Södertörns högskola samt professor i arbetslivskunskap.

Läs mer om Palm Göran Det Är Sverige Som Avviker – Stud…...


Sök bästa pris på Palm Göran Det Är Sverige Som Avviker – Stud… hos: