På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde

På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde
På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde
Beskrivning av På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde

Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde.Musikproduktion är namnet på ett nytt och växande utbildningsområde. Undervisning i musikproduktion handlar kort sagt om att lära ut hur man producerar och sprider musik med hjälp av vår tids underbara musikskaparverktyg. Utbildningen på detta område bedrivs på såväl gymnasier och folkhögskolor som universitet och musikhögskolor.Boken innehåller elva artiklar om centrala företeelser i musikproduktion. De är tänkta som tankeväckande introduktioner till ämnen som berörs i undervisningen. Författarna kommer från Sverige, Norge och Finland och är ledande forskare inom detta nya kunskapsområde.Bland ämnena som behandlas märks: Musikens industriella produktion, Vad är ett fonogram, Begreppen analog, digital och sampling, Filmljudteknikerns yrkesroll, Funktionell analys av musik i film.Bokens initiativtagare och redaktörer är Gunnar Ternhag och Johnny Wingstedt. Gunnar Ternhag är professor i ljud- och musikproduktion vid Hög­skolan Dalarna och gästprofessor i musikvetenskap vid Stockholms universitet. Johnny Wingstedt är universitetslektor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Innehåll:På tal om musikproduktion. Begreppsbildning i ett nytt utbildningsämne – Gunnar TernhagMusikens industriella produktion: organisation, ekonomi och kultur – Johannes BrusilaMusikproduktion, kunskap och lärande – Petter Dyndahl och Siw Graabræk NielsenMusikproduktion ett nytt ämne i högre utbildning – Gunnar TernhagAnalog, digital och sampling tre centrala begrepp – Tellef KvifteVad är (egentligen) ett fonogram? – Tore SimonsenAtt kalla på Echo: musiken och rummet – Toivo BurlinFilmljudteknikerns yrkesroll: tekniker eller konstnär? – Klas DykhoffFunktionell analys av musik i film och andra multimodalt berättande gestaltningar – Johnny WingstedtMetafunktioner, dieges och interaktivitet – Johnny WingstedtLyssningstester ett experimentellt sätt att fånga en upplevelse – Jan Berg

Läs mer om På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde...


Sök bästa pris på På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde hos: