Ovi auki 1

Ovi auki 1
Ovi auki 1
Beskrivning av Ovi auki 1

Ovi auki 1Ovi auki 1 är den första kursen i en ny läroboksserie för gymnasiet i A-finska (GLP2016). Den första kursen tar avstamp i vardagen med skola, närmiljö och intressen. Med hjälp av de verktyg eleven får kan hen berätta om sig själv och diskutera sin vardag, sin verklighet och sina åsikter med andra.Varje kursbok innehåller texter och uppgifter uppdelade i tre tematiska avsnitt, JAKSO 1-3. I Ovi auki 1 är temaområdena Vardag, Hälsa och Närmiljö. I början av varje JAKSO finns lärandemål för avsnittet. Lärandemålen finns på tre nivåer och hjälper dig hitta din egen kunskapsnivå och målnivå. Bekanta dig därför först med målen och välj därefter vad du ska fokusera på.I varje JAKSO finns fem steg eller delområden:1) ALKU – Bygg grunden och se helheten2) SANOJA – Utvidga och förstärk ordförrådet3) TILANTEITA – Träna muntliga situationer4) TIETOA – Läs och fördjupa dig i sak, text och språk5) TAITOA – Utmana dina kunskaper skriftligt eller muntligtEleverna börjar med ALKU och därefter väljer man de steg och delområden som man vill och behöver fokusera på. Grammatiken finns samlad bak i boken, i RAKENTEET. Där finns både förklaringar och övningar. Kurs 1 fokuserar på verb och objekt.I JAKSO-delarna återkommer på två typer av tipsrutor: SANASEPPÄ och SANAVALMIS. SANASEPPÄ ger konkreta tips och regler för böjning, ordbildning och annan grammatik. SANASEPPÄ fokuserar på de regler och mönster som man har mest nytta av – inte på undantag och ovanliga former. SANAVALMIS tar upp idiom, fraser och andra fasta uttryck – språkets kryddor.Längst bak i boken finns en alfabetisk ordförteckning finska-svenska. Med serien Ovi auki kan läraren lätt planera sin undervisning i finska. Det mångsidiga innehållet ger möjlighet till undervisning på olika nivåer, med olika pedagogiska synsätt och fokusområden.Ovi auki 1 ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.

Läs mer om Ovi auki 1...


Sök bästa pris på Ovi auki 1 hos: