Overground. 2 8 Nordiska Graffitimästare -…

Overground. 2 8 Nordiska Graffitimästare -…
Overground. 2 8 Nordiska Graffitimästare -…
Beskrivning av Overground. 2 8 Nordiska Graffitimästare -…

Adams Cazter Nug och Skil från Stockholm Finsta och Marvel från Skåne Sabe från Köpenhamn och Trama från Helsingforsär alla starka representanter för den inflytelserika skandinaviska stilen som fått efterföljare över hela världen och har alla skapat sig en position som mästare inom sina respektive områden. Med djupintervjuer och ett rikt bildmaterial presenteras varje målare. De berättar om sin drivkraft om graffitins estetik kärleken till staden och varför det är så viktigt att måla där man vill. Overground 2 förklarar graffitins estetik och dragningskraft. Den är också en utmärkt inspirationskälla för konstnärer formgivare och samhällsdebattörer. Här skildras graffiti från utövarnas synvinkel men den tar också upp konflikten med myndigheterna. Åtta skribenter har samtalat med och hängt i hasorna på graffitimästarna: Josefine Adolfsson Björn Almqvist Tobias Barenthin Lindblad Johanna Hallin Malcolm Jacobson Hanna Lindblad Torkel Sjöstrand och Ernestine Smith.

Läs mer om Overground. 2 8 Nordiska Graffitimästare -…...


Sök bästa pris på Overground. 2 8 Nordiska Graffitimästare -… hos: