Ottersten Gunnel Fyra Steg Till Dig – Handle…

Ottersten Gunnel Fyra Steg Till Dig – Handle…
Ottersten Gunnel Fyra Steg Till Dig – Handle…
Beskrivning av Ottersten Gunnel Fyra Steg Till Dig – Handle…

Ur Bibliotekstjänst recension:
Handledningen vill påvisa hur läsaren kan gå från att uppfatta sig som offer för omständigheterna till att bli ansvarig ledare för sitt liv. Kortare praktiska övningar och stämningsrika svartvita naturfotografier avlöser den löpande texten vilket bidrar till det positiva slutintrycket

Fyra steg till dig
Den första psykosyntespraktikan är en personligt färgad bok om hur man kan förstå och använda psykosyntes. En modern beskrivning av en metod i fyra steg som leder till att bli sin egen chef. Den som medvetet tar ansvar för de egna känslorna tankarna och handlandet.
Gunnel Ottersten samtalsterapeut sedan några år ger sin bild av hur psykosyntesen med sina begrepp handfasta metoder och icke-dömande människosyn kan fungera som redskap i den personliga jagutvecklingen. Boken ger en modern presentation av den italienske psykiatern Roberto Assagioli metod. Han vävde samman västerländsk psykologi och österländsk filosofi. Författaren utgår från hans teoretiska grund men gör en egen beskrivning av hans fyrstegsmetod och hur hon själv använder den idag. Vi får målande bilder personliga exempel praktiska övningar och reflektioner. En arbetsbok med fyra steg för att bli sin egen chef!Ur innehållet:Vad kan man ha psykosyntes till Delpersonligheternas ursprung Medvetande och val Frigjord energi Konkurrensutsättning Vertikal telepati och Idealmodellen.Boken innehåller en mängd bilder både i ord och teckningar. Den riktar sig till enskilda som vill få konkreta verktyg för personlig växt. Men kan också användas av terapeuter för klienter och grupper.

Läs mer om Ottersten Gunnel Fyra Steg Till Dig – Handle…...


Sök bästa pris på Ottersten Gunnel Fyra Steg Till Dig – Handle… hos: