Oswald Gösta Skrifter I – Den Andaktsfulle V…

Oswald Gösta Skrifter I – Den Andaktsfulle V…
Oswald Gösta Skrifter I – Den Andaktsfulle V…
Beskrivning av Oswald Gösta Skrifter I – Den Andaktsfulle V…

Gösta Oswald (192650) hör till de unga döda i litteraturen. Han drunknade utanför Gotland bara tjugofyra år gammal. I fyrtiotalslitteraturen hade han då redan ett namn genom diktsamlingen den andaktsfulle visslaren och den intensiva lyriska romanen En privatmans vedermödor. Postumt utkom den mystisk-visionära Christinalegender och den ofullbordade romanen Rondo.
Oswald är en av de stora språkkonstnärerna i vårt land en stockholmsk Hölderlin eller en 1900-talets Almqvist. Språket bärs av en omedelbar musikalitet och skönhet samtidigt som det är fyllt av ekon från förflutet och samtid. De två volymerna omfattar de fyra skönlitterära verken. Inledningen placerar Gösta Oswald i nuet och kommentarerna utreder det rika bildningsstoff som nätet av allusioner rymmer.
Introduktion av akademiledamoten Birgitta Trotzig.
Kommentarer och ordförklaringar av Birgitta Holm.

Läs mer om Oswald Gösta Skrifter I – Den Andaktsfulle V…...


Sök bästa pris på Oswald Gösta Skrifter I – Den Andaktsfulle V… hos: