Orissa

Orissa
Orissa
Beskrivning av Orissa

’Inte många har gått till litteraturhistorien med så få ord. Ola Juléns Orissa var när den gavs ut första gången 1999 en i ordets egentliga mening makalös bok. En enda kort mening på varje uppslag upplysta signaler av förtvivlan som bröt mot alla förväntningar på litteraturen: ett verk som ingen tidigare hade sett.’ (Ur Björn Wimans förord.) Ola Julén (1970-2013) publicerade bara en bok under sin livstid den omsusade Orissa som nu ingår i N/L:s poesibibliotek. ’När man läser Julén framstår mycket annan litteratur som tillkommen av fåfäng lystnad efter ord och fraser. Han ville åt det bortvända i världen spränga gränserna för vad vi får tala om (…) Det är verkligt fascinerande med Julén att det är så ärligt. Inte ärligt som bekännelselyrik är ärligt ärligt som i ogarderat.’ Gordana Spasic Göteborgs-Posten ’När  Afrikas verkliga historia samtidigt med en nyutgåva av  Orissa nu ges ut för första gången måste det betraktas som en så kallad ’litterär händelse’ (…) Ola Juléns poesi är ett öppet sår att kliva in i med varsamhet om sig själv och om dikten.’  Therese Eriksson Svenska Dagbladet ’Utgivningen är förvisso en begivenhet.’ Rebecka Kärde Dagens Nyheter ’… en förtvivlan så uppriktig att den blir trösterik.’ Vi Läser N/L:s poesibibliotek är en serie för återutgivning av diktsamlingar på svenska från alla tider alltså inte urvals- eller samlingsvolymer utan originaldiktverk i deras helhet. Tiotalet böcker om året planeras i vacker formgivning av Nina Ulmaja.

Läs mer om Orissa...


Sök bästa pris på Orissa hos: