Operativ verksamhetsstyrning – Övningsbok

Operativ verksamhetsstyrning – Övningsbok
Operativ verksamhetsstyrning – Övningsbok
Beskrivning av Operativ verksamhetsstyrning – Övningsbok

Ämnesområdet operativ verksamhetsstyrning baseras i hög grad på tillämpning av kvantitativa metoder och modeller på olika typer av företagsekonomiska styr­problem. I huvudboken Operativ verksamhetsstyrning presenteras ett antal sådana metoder och modeller i sina respektive sammanhang. Syftet med övnings­boken är att komplettera huvudboken med övningsuppgifter för alla områden som tas upp där. Tanken är att de båda böckerna ska fungera som en fullständig kurslitteratur på en introducerande kurs i verksamhetsstyrning. Bokens innehåll kan dessutom användas som övningsmaterial i en akademisk grundkurs i företagsekonomi eller industriell ekonomi där kvantitativa metoder har introducerats som styrverktyg. Inga särskilda förkunskaper utöver gymnasiets kurs 3B/3C i matematik krävs. Sist i boken finns facit till samtliga uppgifter. Till de flesta uppgifter finns dessutom fullständiga lösningar, vilket gör boken lämplig även för självstudier.

Läs mer om Operativ verksamhetsstyrning – Övningsbok...


Sök bästa pris på Operativ verksamhetsstyrning – Övningsbok hos: