Omvårdnad & äldre

Omvårdnad & äldre
Omvårdnad & äldre
Beskrivning av Omvårdnad & äldre

Boken belyser äldre personers hälsa och ohälsa och bygger på sammanlagt 27 svenska forskares beskrivningar av det aktuella kunskapsläget. De flesta författare har sin utgångspunkt i omvårdnad men bland författarna återfinns även företrädare för medicin oral hälsa kulturgeografi filosofi socialt arbete gerontologi medicinsk etik arbetsterapi och fysioterapi.Omvårdnad & äldre vänder sig till sjuksköterskestudenter på såväl grund- som specialistutbildning men även till kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom fältet. År 2017 tilldelades boken Kurslitteraturprisets hederspris.

Läs mer om Omvårdnad & äldre...


Sök bästa pris på Omvårdnad & äldre hos: