Omedveten närvaro

Omedveten närvaro
Omedveten närvaro
Beskrivning av Omedveten närvaro

Syfte och mål med denna cd-skiva är att du skall använda ditt omedvetna som en resurs för en kreativ personlig utveckling. Frigör och utveckla dina omedvetna resurser för att minska eller avlägsna begränsande föreställningar och nå din egentliga potential för problemlösning och kreativitet. Cd-skivan är utarbetad och intalad av Elene Uneståhl.

Läs mer om Omedveten närvaro...


Sök bästa pris på Omedveten närvaro hos: