Om undran inför samhället

Om undran inför samhället
Om undran inför samhället
Beskrivning av Om undran inför samhället

Om undran inför samhället behandlar frågan vad det innebär att förstå ett socialt fenomen. Ett i föreställningen centralt vetenskapspsykologiskt begrepp är "sociologisk betydelseangivelse". Det hävdas att en rad klassiska teoretiker bl.a. Freud Malinowski Montesquieu Simmel Tönnies brottades just med problemet vad olika sociala fenomen betyder. Boken är ett viktigt och originellt inlägg i den aktuella debatten om sociologins natur.

Författaren Johan Asplund är professor i

Läs mer om Om undran inför samhället...


Sök bästa pris på Om undran inför samhället hos: