Olofsson Britta Modiga Prinsessor Och Ömsint…

Olofsson Britta Modiga Prinsessor Och Ömsint…
Olofsson Britta Modiga Prinsessor Och Ömsint…
Beskrivning av Olofsson Britta Modiga Prinsessor Och Ömsint…

Britta Olofsson har sedan ungdomen varit engagerad i jämställdhetsfrågor. Ändå satte hon som förskollärare ofta pojkarna i första rummet. Hur kunde det bli så?

Att flickor har mycket att vinna på ett genusarbete stod så småningom klart för henne. Men pojkar – vad har de att vinna på jämställdhet och hur jobbar man med dem? Och vad går ett genusarbete egentligen ut på?

Med hjälp av många praktiska exempel från sitt eget liv och den egna förskolan belyser Britta Olofsson genusteorier och könsmönster. Hon beskriver hur modern genusforskning kan omsättas i praktisk pedagogik så att båda könen blir vinnare.

Boken vänder sig till lärarstuderande och personal inom förskola och skola men även till föräldrar och andra som vill öka sitt medvetande inom området.

Britta Olofsson är förskollärare och filosofie kandidat. År 2005 fick Brittas arbetsplats förskolan Stormhatten Härnösands kommuns jämställdhetspris.

Innehåll:

Könsmönstren
Att värdera kön
Könsblindhet
Att kategorisera efter kön
Babyforskning
Jämställdhetens ansikte
Särartstänkande och likhetstänkande
Genussystemet
Männens roll i jämställdhetsarbetet i förskolan

Genusforskning i klassrum och förskola
Klassrumsforskning
Genusforskning i förskolan

En genusmedveten pedagogik
Fyra utgångspunkter i en genusmedveten pedagogik
Att bevaka könsgränser
Den manliga normen i förskolan
De könsmärkta rummen
Flickor och teknik
Att jobba kompensatoriskt
Målsättning för ett jämställdhetsarbete
Genusarbete i flickgruppen
Genusarbete i pojkgruppen
Att jobba individuellt med barnen
Föräldrarna – ett hinder eller ett stöd
Pardans och jämställdhet

Illustrationer av Carina Kågström.

Läs mer om Olofsson Britta Modiga Prinsessor Och Ömsint…...


Sök bästa pris på Olofsson Britta Modiga Prinsessor Och Ömsint… hos: