Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn

Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn
Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn
Beskrivning av Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn

Upphandlingar av entreprenader inom byggsektorn är på flera sätt väsensskilda från upphandlingar av varor och tjänster och betydligt mer komplexa att genomföra.

Det har inte funnits någon skrift som behandlar specifikt entreprenadupphandling och problem kring denna. "Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn" är ett försök att rätta till denna brist. Boken ska kunna användas som en praktisk handledning i offentlig upphandling av entreprenader under hela upphandlin

Läs mer om Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn...


Sök bästa pris på Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn hos: