Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare

Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare
Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare
Beskrivning av Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare

Odontologisk svenska vänder sig till utländska, legitimerade läkare som redan är aktiva eller på väg att söka arbete inom den svenska tandvården. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – symptombeskrivning – patientsamtal – patientjournaler med anamnes. Några avsnitt ägnas även kulturella skillnader, språkliga övningar, förklaringar kring ordbildning och förkortningar. Odontologisk svenska består av denna handbok samt inlästa exempeldialoger mellan tandläkare och patient. Man kan lyssna gratis på dessa på www.odontologisksvenska.se. Tack vare sitt behändiga fickformat och sin systematiska genomgång har boken sin givna plats i tandläkarrocken. Thérèse Werner är sedan flera år lärare på olika kurser i svenska för utländska läkare och tandläkare.

Läs mer om Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare...


Sök bästa pris på Odontologisk svenska : handbok för utländska tandläkare hos: