Ocencurerat – Sanningen Om Den Äldre Genera…

Ocencurerat – Sanningen Om Den Äldre Genera…
Ocencurerat – Sanningen Om Den Äldre Genera…
Beskrivning av Ocencurerat – Sanningen Om Den Äldre Genera…

Denna bok är en sammanställning av 24 historier som eleverna i klass SME06 på Danderyds gymnasium nedtecknat efter att ha intervjuat en person född innan eller under andra världskriget.
Bokprojektet har ingått som delmoment i kurserna Svenska B Svenska C och Grafisk formgivning under åren 2008-2009. Varje kapitel bygger på en elevs intervju med en person från denna tid vilket inte sällan är en äldre släkting. Syftet med antologin är att ge insikt i hur det var att växa upp under seklets mitt men också hur det är att växa upp idag utifrån skribenternas jämförande reflektioner. Antologin ger en snabb inblick i olika livsöden med ett urval av anekdoter. Hur och varför dessa anekdoter har valts ut är synnerligen av intresse; det är inte bara den intervjuade som gör ett urval av anekdoter utan också textens skribent. Således är det intressant att notera såväl vad som framställs som hur det framställs – vad äldre anser är intressant att berätta om samt vad unga anser är relevant att skriva om. Exempelvis berättar många äldre om hur de ofta besökte danspalats och biografer medan skribenterna ofta lyfter fram kvinnans ställning i samhället. Resultatet är en intressant läsning som hela tiden rör sig på två plan; den intervjuades historia och skribentens reflektioner. Boken som du håller i dina händer berättar på så sätt inte bara det förflutnas historia utan också en samtidshistoria om ungdomars livssituation i början av ett nytt sekel Danderyds gymnasium februari 2009

Läs mer om Ocencurerat – Sanningen Om Den Äldre Genera…...


Sök bästa pris på Ocencurerat – Sanningen Om Den Äldre Genera… hos: