Nyrén Ole Ingolf Målningar Ändrar Färg

Nyrén Ole Ingolf Målningar Ändrar Färg
Nyrén Ole Ingolf Målningar Ändrar Färg
Beskrivning av Nyrén Ole Ingolf Målningar Ändrar Färg

I nästan alla målningar gamla som nya förändras färgerna med tiden. Det är mer ovanligt att en målning inte har förändrat färg än att den har det och de målningar som inte har förändrats hör till undantagen. Den främsta orsaken till färgförändringar hos nutida målningar är dock inte brister hos konstnärsmaterialen utan okunskap eller ointresse för materialens stabilitet. Dessa har oftast mycket bra egenskaper men används de på felaktigt sätt eller tillsammans med ämnen som är instabila uppstår färgförändringar.

I den här boken som är det första samlade verket om att målningar ändrar färg och hur de gör det ger Ole Ingolf Jensen Nyrén en beskrivning av de koloristiska förändringar som kan äga rum och varför de sker. Boken är inte endast en kunskapskälla för konsthistoriker museifolk konservatorer och konstnärer utan också spännande läsning för den konstintresserade.

Fil.dr Ole Ingolf Jensen Nyrén är färgkemist målerikonservator och färgforskare samt författare till ett flertal böcker om färger pigment måleriteknik och konstnärligt uttryck.

Omslagets bilder:

Färgkartan på framsidan hör till Claude Boutets färgsystem och publicerades 1708 i »Traité de la peinture en mignature . Notera att orange har blivit mörkbrunt och både gult och violett har övergått i orange. Den rekonstruerade färgkartan visar hur ursprungsfärgerna sannolikt sett ut.

Den färgförändrade målningen »Magdalenas omvändelse anses vara ett verk av Pedro Campaña. Här visas ett utsnitt där kulörerna har återskapats digitalt. Lägg märke till den gröna färgen på mannens toga till höger den violetta togan överst och den blå nederst. Det visar hur målningens färger ursprungligen såg ut.

Bokens innehåll:

Förord

Det koloristiska bildspråket

Undersökningsmetoder med fallstudier

Färgförändringar hos pigment färgämnen och metaller

Koloristiska förändringar hos bindemedel och måleritekniker

Orsaker till färgförändringar

Förändringar orsakade av rensning och restaurering

Hur färgförändringar har påverkat konstnärer och konsthistoria

Digital återskapelse av färgförändrade målningar

Färgproblem hos samtidskonsten

Slutligen…

Appendix: Pigmentens kemiska sammansättning

Litteratur

Bildförteckning

Register

Läs mer om Nyrén Ole Ingolf Målningar Ändrar Färg...


Sök bästa pris på Nyrén Ole Ingolf Målningar Ändrar Färg hos: