Nyberg Mikael Det Stora Tågrånet

Nyberg Mikael Det Stora Tågrånet
Nyberg Mikael Det Stora Tågrånet
Beskrivning av Nyberg Mikael Det Stora Tågrånet

Det stora tågrånet är den första ambitiösa granskningen av kaoset på de svenska järnvägarna.

FRÅN MOTTAGANDET

En lysande bok om avregleringen av järnvägen i Sverige. Hård dom över okänsliga privatiseringar. Perfekt på resan om tåget kommer. Dagens Nyheter Kritikerlista

Margaret Thatcher vägrade det svenska politiker vågade – privatisera järnvägen. En lysande granskning av det ofattbara tågkaos som drabbat medborgarna. Ingalill Mosander i Aftonbladet

Vad vi läser i denna engagerande och väldokumenterade bok är en parabel över offentlighetens och allmänintressets förfall. Den visar hur det står till inte bara på spåren och i tågen utan i hela samhället där vi tillåter enskilda och statliga vinstintressen att ta över. Carl Tham i Aftonbladet

Orsaker och effekter blottläggs i denna bedövande väldokumenterade och välskrivna bok som borde bli obligatorisk läsning för alla beslutsfattare. Tom Hedlund i Svenska Dagbladet

En bok som redan känns som en klassisk berättelse om vår tids hela privatiseringshets … Det är en mycket komplett bok Mikael Nyberg har skrivit. Under hela läsningen kan jag inte sluta tänka att jag lever i framtiden och läser ett historiskt dokument över en vansinnig tid. Jag tänker ’Ja detta var då sedan fattade de att detta inte fungerade.’ Det är något så vrickat över det hela att jag bara inte kan inse att detta är nu nu – har mänskligheten verkligen tagit sig ända hit och inte blivit smartare än så här? Ju mer jag läser desto mer chockerad blir jag över hur reservationslöst och platt Sverige har lagt sig för profitintresset. Plötsligt är hela landet privatiserat och det har inte ens skett någon utvärdering … Kajsa Ekis Ekman i DN

Mikael Nyberg har gjort en gedigen research. Läsaren får en upplysande bakgrund av järnvägsbranschens utveckling från 1800-talet fram till i dag i Sverige såväl som i andra länder. Tim Andersson i Upsala Nya Tidning

OM BOKEN

Tåg som inte går i tid. Tåg som inte går alls. Nedfallna kontakt­ledningar. Haverier. Dödsolyckor. Den svenska järnvägen är i kris. Och det beror inte främst på snön.

Tågtrafik kräver samordning och planering. Men svenska politiker bestämde i slutet av 1980-talet att det skulle fungera bättre med marknadsmekanismer.

Arbetskamrater som förr löste problem tillsammans sitter nu på var sin sida i gräl om paragrafer i affärskontrakt. Det blir fler och fler administratörer färre och färre järnvägare ute på spåren. Fuskjobb ersätter yrkeskunnandet i underhåll av spår och vagnar och tåg blir stående i timtal ute i spåren för att fungerande beslutsgångar brutits sönder. För personalen i vagnarna gäller det att le och se ut att trivas i ett tilltagande kaos.

Modellen med fri konkurrens på spåren övergavs redan i järnvägens barndom. Nya försök i Storbritannien fick katastrofala följder. Men svenska politiker framhärdar.

Det stora tågrånet är den första stora granskningen av tågkaoset. Mikael Nyberg gräver i dokumenten och talar med banarbetare tågmästare städare lok­förare och tjänstemän. Det finns ett samband upptäcker han mellan järnvägens sönderfall och de finansiella bubblorna.

OM FÖRFATTAREN

Mikael Nyberg är frilansjournalist författare och en av redaktörerna för tidskriften Clarté. Han medverkar regelbundet i Aftonbladet och har tidigare publicerat Kapitalet.se en analys av utvecklingen inom ekonomi och arbetsliv som har blivit mycket uppmärksammad.

www.mikaelnyberg.nu

RÖSTER UR DET STORA TÅGRÅNET

Det tog mig 38 minuter en gång att nå vår trafik­ledning på SJ. De har bara en telefon och de är gravt underbemannade. Lokförare på Uppsalapendeln

Jag har jobbat i 30 år på järnvägen. Det här är det i särklass värsta jag varit med om. Allt precis allt som kunde gå åt helvete gick åt helvete. Ingmar Brink lokföraren på tåget som blev stående sex timmar i sommarhettan

Läs mer om Nyberg Mikael Det Stora Tågrånet...


Sök bästa pris på Nyberg Mikael Det Stora Tågrånet hos: