Nya villkor för public service. SOU 2012:59 : Betänkande från Public service-kommittén

Nya villkor för public service. SOU 2012:59 : Betänkande från Public service-kommittén
Nya villkor för public service. SOU 2012:59 : Betänkande från Public service-kommittén
Beskrivning av Nya villkor för public service. SOU 2012:59 : Betänkande från Public service-kommittén

Skattefinansiering ersätter TV-licensen! Föreslår en individuell radio- och tv-avgift som beräknas utifrån beskattningsbar inkomst och som är oberoende av den tekniska utrustning som utnyttjas för att t.ex. se TV-program. Avgiften ska kopplas till prisbasbeloppet med ett tak för full avgift. Personer under 18 år ska inte behöva betala någon avgift ej heller företag och andra juridiska personer. Modellen anses ge fortsatt starkt oberoende för public service-företagen och stabil fina

Läs mer om Nya villkor för public service. SOU 2012:59 : Betänkande från Public service-kommittén...


Sök bästa pris på Nya villkor för public service. SOU 2012:59 : Betänkande från Public service-kommittén hos: