Ny grammatik med övningsbok

Ny grammatik med övningsbok
Ny grammatik med övningsbok
Beskrivning av Ny grammatik med övningsbok

I mer än 25 år har Ny grammatik använts i undervisningen i svenska som andraspråk, inte bara för utländska studerande på mera avancerade nivåer utan också för blivande lärare i ämnet. Och fortfarande kan den sägas sakna motstycke som vägledare i svensk grammatik ur ett andraspråksperspektiv. Ny grammatik ger en kortfattad och praktisk beskrivning av det levande svenska språket som det talas och skrivs idag. Här visas och förklaras hur vi bygger satser och meningar och vilka regler vi mer eller mindre medvetet följer när vi väljer olika grammatiska konstruktioner. Nya upplagan är bearbetad av Lennart Larsson, universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Tidsbundna språkexempel har modifierats eller bytts ut. De övningar som hör till Ny grammatik, och som tidigare var utgivna separat, har införlivats med boken och i vissa delar omarbetats och kompletterats. Boken har också fått en mer läsvänlig layout.  Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Läs mer om Ny grammatik med övningsbok...


Sök bästa pris på Ny grammatik med övningsbok hos: