Norström Eva I Väntan På Asyl – Retorik Och …

Norström Eva I Väntan På Asyl – Retorik Och …
Norström Eva I Väntan På Asyl – Retorik Och …
Beskrivning av Norström Eva I Väntan På Asyl – Retorik Och …

Kritik mot den svenska asylpolitiken återkommer allt oftare i den politiska debatten. Vem har ansvaret för att lagtolkningen överensstämmer med riksdagens intentioner? Vad är det som händer när asylärenden prövas? Hur styrs asylprövningen och beredningen av enskilda asylärenden?

Eva Norström har analyserat prövningen av asylärenden i dagens Sverige. Genom en detaljerad granskning av ett enskilt asylärende visar hon hur lagtolkarens arbetsmiljö och beslutsfattandets praktiska hantverk på avgörande vis inverkar på asylpolitikens tillämpning. Att följa lagen är en komplicerad process som går långt utöver att kunna lagen. Gränsdragningsproblem uppstår oavbrutet och måste hanteras både på individuell och kollektiv nivå. I tomrummet mellan ett ja eller ett nej till asyl riskerar flyktingpolitikens goda målsättningar att omsättas i en inhuman praxis.

Läs mer om Norström Eva I Väntan På Asyl – Retorik Och …...


Sök bästa pris på Norström Eva I Väntan På Asyl – Retorik Och … hos: