Norén Håkan Nyköpings Historia Ii – En Ny St…

Norén Håkan Nyköpings Historia Ii – En Ny St…
Norén Håkan Nyköpings Historia Ii – En Ny St…
Beskrivning av Norén Håkan Nyköpings Historia Ii – En Ny St…

NYKÖPINGS HISTORIA II med undertiteln En ny stad växer fram är efter flera års arbete färdig att presenteras för allmänheten. Första delen med undertiteln Mer än bara gästabud som utkom 2004 blev en framgång och har sålts i cirka 5 000 exemplar.

Med undertiteln En ny stad växer fram vill författaren understryka att under den tidsperiod som skildras utvecklas Nyköping från att ha varit en stad i mycket förenad med rikshistorien till en modern industri- och handelsstad.

Även andra delen har skrivits av Håkan Norén tidigare journalist vid Södermanlands Nyheter i samarbete med Magnus Josephson förste antikvarie vid Sörmlands museum. Konstnären Göte Göransson en av landets främsta historiska illustratörer svarar för ett antal teckningar också i denna del.
.
Boken täcker i huvudsak tidsperioden från mitten av 1700-talet till förra sekelskiftet. 1900-talet däremot är endast summariskt behandlat. Boken är indelad i fem kapitel omfattande olika ämnesområden.

Varje kapitel illustreras med ett bildkollage av Göte Göransson som därutöver svarar för omslaget. I övrigt består illustrationerna i huvudsak av äldre bilder i huvudsak fotografier ur olika arkiv.

– Vi har precis som i första delen försökt avliva myter säger författaren Håkan Norén. En sådan är tillkomsten av järnvägen som senare kom att kallas TGOJ-banan. Det har alltid framställts som om engelska intressenter byggde en järnväg för malmtransporter från Bergslagen till Oxelösund och den bara ?råkade? gå förbi Nyköping.

– Så är det ju inte alls. Järnvägen var ett initiativ från Nyköpings stad som ville få förbindelse till den nya stambanan i Flen. För s k brännvinsmedel gjorde man egna utredningar och pekade på Oxelösund som en möjlig isfri hamn något som i boken kallas en PR-kupp. Efter viss tvekan ställde också Eskilstuna stad upp för en fortsättning norr ut.

– Sanningen är den att när järnvägen invigdes 1877 hade järnvägsbolaget inte ett enda kontrakt på malmtransporter. När de kom igång efter något årtionde måste rälsen som var för klen bytas ut för att klara de tunga transporterna berättar Håkan Norén

Nyköpings Historia II utges av Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Nyköpings kommun Sörmlands museum och Södermanlands Nyheter.

Om första delen skrev Dick Harrison professor i historia vid Lunds universitet i SN:

?Förvisso har det skrivits historiska verk om staden tidigare men inte med det allomfattande grepp och med den utpräglat populärhistoriska ambition som Nyköpings hembygdsförening har ställt sig bakom ?

Sammantaget kan konstateras att Håkan Norén och hans medhjälpare inte minst den förträfflige illustratören Göte Göransson har skänkt den allmänhistoriskt intresserade läsekretsen en lättsamt och sympatiskt skriven skildring av Nyköpings äldre historia.?
Rikt illustrerad och inbunden med skyddsomslag.

Läs mer om Norén Håkan Nyköpings Historia Ii – En Ny St…...


Sök bästa pris på Norén Håkan Nyköpings Historia Ii – En Ny St… hos: