Nordmark Dag Pajas Politiker Och Moralist -…

Nordmark Dag Pajas Politiker Och Moralist -…
Nordmark Dag Pajas Politiker Och Moralist -…
Beskrivning av Nordmark Dag Pajas Politiker Och Moralist -…

Gustaf Fröding är känd som en av den svenska litteraturens främste lyriker. Men hade många strängar på sin lyra. Under 1800-talets sista decennier arbetade han som journalist på den vänsterliberala Karlstads-Tidningen. Här svarade han i första hand för tidningens lättare texter krönikor och kåserier som behandlar mycket skiftande ämnen. Men Fröding skrev också ledare rese­brev från Tyskland och Norge politiska översiktsartiklar porträtt av samtida berömdheter dagsverser m.m. Han var dessutom en flitig kritiker med litteratur och teater samt någon gång också varieté och cirkus inom sitt bevakningsområde.
Frödings tidningstexter utgör ett betydande del av Frödings författarskap. De förändrar den traditionella bilden av Fröding och visar att han ingalunda enbart var någon tillvarons utlänning. Som journalist visar han sig tvärtom som en välorienterad och slagfärdig polemiker en infallsrik debattör och inte minst en hårdför granskare av orättvisorna i det oscarianska Sverige. Frödings journalistik blir här för första gången föremål för ett ingående studium. Dag Nordmark ger en bred presentation av texternas viktigaste teman och retoriska utformning och sätter in dem i deras samtidshistoriska sammanhang.

Dag Nordmark är professor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet och har tidigare bl. a. gett ut böckerna Bildspråkets betydelser (1976) Det förenade samtalet (1989) Tiljorna vid vägen (1995) Finrummet och lekstugan (1999). Han har också medverkat i samlingsverk som Den svenska pressens historia och Ny svensk teaterhistoria.

Läs mer om Nordmark Dag Pajas Politiker Och Moralist -…...


Sök bästa pris på Nordmark Dag Pajas Politiker Och Moralist -… hos: