Nomadologin – Skriftserien Kairos Nr 4

Nomadologin – Skriftserien Kairos Nr 4
Nomadologin – Skriftserien Kairos Nr 4
Beskrivning av Nomadologin – Skriftserien Kairos Nr 4

Kairos nr 4: Den nya teknologin öppnar nya världar. Datorerna är inte längre enbart arbetsredskap eller räknemaskiner utan också ett slags sociala hallucinationer för kommunikativt umgänge. Den franske fiosofen Gilles Deleuzes och psykiatrikern Félix Guattaris gemensamma analyser av det postindustriella samhället blir på nytt aktuella.

Filosofen Sven-Olov Wallenstein kommenterar nomadologin och konstnären Mats Hjelm redogör för kommunikationsteknologins historia och framtida möjligheter. Antologin omfattar även en intervju med Deleuze och hans korta »Postskriptum .

Skriftserien Kairos syftar i första hand till att erbjuda klassiska konstteoretiska texter på svenska skrivna av såväl konstvetare filosofer och forskare som konstnärer. Dessa varvas med specialbeställda texter. Kairos skall inte ge några allmängiltiga lösningar eller generella svar oberoende av det historiska sammanhanget utan vill istället erbjuda så många teoretiska redskap som möjligt för en både breddad och fördjupad förståelse av den konstnärliga kunskapsprocessen för både dem som framställer konsten i dag och för dem som tar del av denna konst. Texterna i Kairos översätts alltid från originalspråket och i de flesta fall från originalutgåvan.

Skriftserien Kairos används som kurslitteratur vid högskolor och universitet och
genom nytryckningar säkerställer vi att den alltid finns tillgänglig. Serien som
kommer att omfatta 14 nummer 2008 (under våren 2008 kommer Kairos nr 13 Koreografier och under hösten Kairos nr 14 Ljudkonst) varav två dubbelvolymer säljs hos välsorterade bokhandlare i museishoppar och genom nätbokhandeln.

Läs mer om Nomadologin – Skriftserien Kairos Nr 4...


Sök bästa pris på Nomadologin – Skriftserien Kairos Nr 4 hos: