Nolin Catarina En Svensk Lustgårdskonst – La…

Nolin Catarina En Svensk Lustgårdskonst – La…
Nolin Catarina En Svensk Lustgårdskonst – La…
Beskrivning av Nolin Catarina En Svensk Lustgårdskonst – La…

Lars Israel Wahlman var en av de stora förnyarna av den svenska trädgårdskonsten i början av 1900-talet manifesterat i villaträdgårdar och parker begravningsplatser och en rad parker. Denna verksamhet som länge stått i skuggan av välkända byggnadsverk som Tjolöholms slott i Halland och Engelbrektskyrkan i Stockholm liksom villorna Trefnan och Trotzgården i Hedemora presenteras nu för första gången. Med sina mångskiftande och konsekvent genomförda arbeten framstår Wahlman som en av de viktigaste förmedlarna av en trädgårdsstil i Arts and Crafts-rörelsens anda till Sverige. Ingen annan svensk arkitekt ritade så många trädgårdar under denna period. Wahlman ville att det yttre av hans byggnader och deras interiörer tillsammans med omgivningarna skulle fungera som väl sammanlänkade helheter. Att även skapa trädgårdar var en självklar del i denna helhetstanke.

Läs mer om Nolin Catarina En Svensk Lustgårdskonst – La…...


Sök bästa pris på Nolin Catarina En Svensk Lustgårdskonst – La… hos: