Nilsson Lokrantz Ulrika Syster Lenas Böneskola

Nilsson Lokrantz Ulrika Syster Lenas Böneskola
Nilsson Lokrantz Ulrika Syster Lenas Böneskola
Beskrivning av Nilsson Lokrantz Ulrika Syster Lenas Böneskola

måste man lära sig att be måste man gå i böneskola? Om man läser i evangelierna blir svaret ja. Lärjungarna frågar ut- tryckligt Jesus om hur de skall be och de får vägledning. Samma svar får vi från kyrkans andliga vägledning genom hela historien. Ja man måste lära sig att be och som med all inlärning måste man öva sig.
I denna bok får vi både en erfaren lärare och en ivrigt frågande elev. Syster Lena har under många år undervisat om bönen och journalisten Ulrika Nilsson Lokrantz ställer de viktiga frågorna.
Boken är trots sitt lilla format en böneskola som täcker in stora delar av kyrkans gemensamma undervisning om bönen. Men det är aldrig torrt och tråkigt det här är en skola med glädje och skärpa. Det är också en böneskola i församlingens mitt där gudstjänsten finns i centrum.
Syster Lena säger så här: Med denna bok vill jag bidra till att väcka människors längtan och hunger efter Gud. Jag vill att ögon ska öppnas så att människor kan ana och förstå hur rik fantastisk djup och existentiellt nödvändig relationen till Gud är. Jag vill visa på fundamentet som är Bibeln och Kyrkans tro genom tiderna. Andra människors erfarenhet av Gud och deras reflektion i bön ledd av den helige Ande ger helhetsbilden av den kristna tron genom tiderna.

Läs mer om Nilsson Lokrantz Ulrika Syster Lenas Böneskola...


Sök bästa pris på Nilsson Lokrantz Ulrika Syster Lenas Böneskola hos: