Nilsson Erik Ausblicke 1 Allt I Ett-bok

Nilsson Erik Ausblicke 1 Allt I Ett-bok
Nilsson Erik Ausblicke 1 Allt I Ett-bok
Beskrivning av Nilsson Erik Ausblicke 1 Allt I Ett-bok

Ausblicke 1 ger eleverna de verktyg de behöver för att kunna kommunicera i vanliga vardagssituationer och snabbt lära sig att tala med människor i Tyskland Österrike och Schweiz.
Den kommunikativa sidan kompletteras med goda insikter i livet i de tysktalande länderna.
Boken innehåller sex kapitel som är uppbyggda kring ett tema för att hjälpa eleverna att navigera i vardagen. Varje kapitel är indelat i en A- B- C- och D-del. A- B- och C-texterna är tänkta att läsas intensivt och följs av en riklig mängd övningar.
För att bygga upp språket förklaras ny grammatik i infällda rutor där de behövs. Längst bak i boken finns en grammatik där eleverna kan fördjupa sina kunskaper.

D-texterna är faktatexter där eleverna kommer att upptäcka att de som svensktalande kan läsa tyska och förstå väldigt mycket trots att de är nybörjare.
Varje kapitel innehåller dessutom små läsövningar och informationstexter.
I övningstypen Ausblick tar eleverna själv reda på mer om verkligheten i framför allt Tyskland men även i Österrike och i Schweiz.
Elevfacit finns inlagt längst bak i boken för att möjliggöra självstudier.

I serien ingår även lärarmaterial. Lärarljud elevljud på nätet samt digitala övningar.

Läs mer om Nilsson Erik Ausblicke 1 Allt I Ett-bok...


Sök bästa pris på Nilsson Erik Ausblicke 1 Allt I Ett-bok hos: