Nilsonne Åsa Vem Är Det Som Bestämmer I Ditt…

Nilsonne Åsa Vem Är Det Som Bestämmer I Ditt…
Nilsonne Åsa Vem Är Det Som Bestämmer I Ditt…
Beskrivning av Nilsonne Åsa Vem Är Det Som Bestämmer I Ditt…

Medveten närvaro mindfulness innebär att vi är vakna i nuet och att vi lägger märke till det som sker omkring oss. Boken vill hjälpa oss att kunna styra vår koncentration och uppmärksamhet och att nå större självinsikt. En metafor i boken är inre scen. Vi har alla en egen inneboende teaterrepertoar och vi kan lära oss att styra denna – välja vilka aktörer vi vill släppa upp på vår inre scen.

I denna andra utgåva har boken omsatts med något större textgrad för att öka läsbarheten. Likaså har en kort inledning tillkommit.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en terapiform som har många inspirationskällor. Förenklat kan metoden sägas vila på kognitiv beteendeterapi och på fyra viktiga begrepp: acceptans medveten närvaro medkänsla och bekräftelse. I denna bok tar författaren på ett lättillgängligt sätt upp betydelsen av medveten närvaro. Fokus i boken ligger på koncentration och uppmärksamhet. Vi får många praktiska tips. Texten är pedagogiskt upplagd och innehåller rikligt med exempel och övningar.

På samma sätt som böckerna Tillsammans – om medkänsla och bekräftelse; (med Anna Kåver) och Att leva ett liv inte vinna ett krig – om acceptans (av Anna Kåver) vänder sig Vem är det som bestämmer i ditt liv? till alla som är intresserade av personlig utveckling. Boken kan även användas som resursbok inom utbildningar och av professionellt verksamma inom psykiatrin.


Åsa Nilsonne är psykiater professor i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet leg. psykoterapeut och handledare i kognitiv terapi. Hon är även en framgångsrik skönlitterär författare.

Läs mer om Nilsonne Åsa Vem Är Det Som Bestämmer I Ditt…...


Sök bästa pris på Nilsonne Åsa Vem Är Det Som Bestämmer I Ditt… hos: