Niemann J. R. Awesome English 7 Activity Book

Niemann J. R. Awesome English 7 Activity Book
Niemann J. R. Awesome English 7 Activity Book
Beskrivning av Niemann J. R. Awesome English 7 Activity Book

Vill du att dina elever ska bli Awesome på engelska? Letar du efter ett nytt läromedel med spännande texter och en lockande layout? Då är Awesome något för dig! Awesome hjälper dina elever att utvecklas i engelska.

Awesome
Med tilltalande layout och intressanta ämnen finns något för alla. Eleverna blir inte bara bättre på engelska de får dessutom lära sig strategier och tips på metoder samtidigt som de får fördjupade kunskaper om spännande ämnen från hela världen. För vem vill vara bra på engelska när man kan vara Awesome!

Awesome är ett nytt läromedel i engelska avsett för årskurs 7 8 och 9. Först ut är Awesome 7. Med avstamp i Lgr11 tar böckerna upp spännande och aktuella texter ur olika genrer. Materialet är anpassat efter olika elevtyper och innehåller både utmanande och enklare texter. Grundtanken är att innehållet i textboken ska locka till helklass- och gruppdiskussioner medan övningarna i övningsboken rymmer individuella uppgifter parövningar och helklassaktiviteter.

Olika texttyper
Texternas olika karaktär skapar en medvetenhet om olika texttypers uppbyggnad och seriens globala perspektiv ger eleverna en förståelse för hur det engelska språket varierar och fungerar i olika världsdelar och länder.

Tydlig struktur
Upplägget i böckerna är tydligt och följer en genomarbetad struktur som gör det enkelt för såväl lärare som elever att arbeta med materialet. Aktiviteterna utvecklar elevernas vokabulär och kommunikationsförmåga och triggar även eleverna att använda sig av och utveckla strategier för sitt lärande. Övningsboken innehåller varierade uppgifter med allt från läsförståelse till webövningar och uppmuntrar eleverna att ta reda på mer om de olika ämnesområdena.

Uppgifter och matriser
I slutet av varje kapitel finns lite mer omfattande uppgifter där eleverna får visa vad de lärt sig. Till varje avslutande uppgift finns bedömningsmatriser på både engelska och svenska vilket gör arbetsprocessen lättare för både elever och lärare.

Awesome! hjälper eleven att utveckla sin förmåga att:
 förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 anpassa språket efter olika syften mottagare och sammanhang
 reflektera över livsvillkor samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Läs mer om Niemann J. R. Awesome English 7 Activity Book...


Sök bästa pris på Niemann J. R. Awesome English 7 Activity Book hos: