Nevander Friström Lena Kränkta Människor Sam…

Nevander Friström Lena Kränkta Människor Sam…
Nevander Friström Lena Kränkta Människor Sam…
Beskrivning av Nevander Friström Lena Kränkta Människor Sam…

Alla känner igen situationen: Ni är några få som är på plats i god tid till sammanträdet. Plötsligt tittar någon från ledningen in i rummet och säger: Jaså ingen har kommit ännu!

Att inte bli sedd är en av många kränkningar som drabbar människor i arbetslivet i skolan och ute i samhället. Andra typer av kränkande beteenden som vi kan utsättas för är att mötas med tystnad bli härmade ständigt möta misstro utsättas för omvärldens tolkningar ofta bli avbrutna Listan kan göras lång.

Lena Nevander Friströms tes i denna bok är att kränkande beteenden på ett mycket djupare sätt än vad vi är vana att se stör och skadar människor både på det personliga planet och i umgänget med andra. Kränkande mönster har också en negativ inverkan på arbetsorganisationens sätt att fungera – och i förlängningen även på samhället i stort.

I boken får vi en rad belysande exempel på kränkande beteenden både från den personliga sfären och från arbetslivet. Lena Nevander Friström diskuterar också hur kränkningar påverkar samhället utan att vi egentligen tänker på det. Vi får en teoretisk diskussion av vad kränkningen betyder på det psykologiska planet – både för den kränkte och den som kränker. Som avslutning diskuteras vad vi kan göra för att själva vara uppmärksamma på våra kränkande mönster och hur vi kan bryta dessa beteenden.

Kränkta människor samarbetar inte har samma direkta tilltal och lättsamma anslag som Lenas övriga böcker och inte minst hennes föreläsningar och tv-framträdanden.

Läs mer om Nevander Friström Lena Kränkta Människor Sam…...


Sök bästa pris på Nevander Friström Lena Kränkta Människor Sam… hos: