Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet

Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet

Boken Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet ger en nyanserad och fördjupad bild av ungas vardag på nätet och hur vi vuxna kan förhålla oss till den. Den innehåller en översikt av forskningsläget kring nätmobbning och visar vilka skillnader och likheter som finns mellan mobbning på nätet och i rummet. Den belyser också fenomen som näthat och nätkärlek. Här finns konkreta strategier för hur vi vuxna kan agera för att stötta unga och göra deras nätanvändning tryggare. Ett par kapitel tar specifikt upp skolans viktiga roll för att motverka nätkränkningar. Boken ger också praktiska råd om hur vi kan förebygga och hantera kränkningar på ett sätt som tar hänsyn till vetenskaplig kunskap om ungas nätkulturer. Boken riktar sig alla som arbetar i skolan men även till föräldrar, idrottsledare och andra som är intresserade av ungas uppkopplade vardag. Sagt om boken Nätmobbning och näthat är ständigt aktuella och omdebatterade ämnen. Docenten och lärarutbildaren Elza Dunkels bok har fokus på ungas vardag på nätet, och hur vuxna runt omkring dem kan arbeta för att stötta och göra ”nätlivet” tryggare. Här har självklart föräldrar men också skolan en viktig roll. Dunkels visar på förhållningssätt och ger praktiska råd för att få kränkningar att minska. Framför allt handlar det om långsiktiga lösningar, något som ofta saknas i dag. Bränder släcks när de borde förebyggas. Dunkels lyfter fram vikten av ett ständigt pågående samtal i stället för panikreaktioner. Att stärka unga och hjälpa dem till ökad självkänsla. Därmed får de också lättare att granska information kritiskt och undvika eventuella fällor. Bokens största förtjänst är kanske att den ger nya infallsvinklar samt manar till och sätter igång diskussioner. Den är ett utmärkt underlag för detta, oavsett om man håller med om allt eller inte. Annika Panas, BTJ-häftet nr 6, 2016. Om författaren Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och lärarutbildare vid Umeå universitet. Hon är en av landets främsta experter inom området unga och internet.

Läs mer om Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet

Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet

Samhälle & Politik

Hitta Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet även hos:
Rulla till toppen