Nâgârjuna Brev Till En Vän

Nâgârjuna Brev Till En Vän
Nâgârjuna Brev Till En Vän
Beskrivning av Nâgârjuna Brev Till En Vän

Känn avsmak du kloke man inför kretsloppet där sa mycket lidande uppkommer – död sjukdom ålderdom och så vidare och där det man eftersträvar går förlorat. Lyssna och inse hur eländigt det står till! – Nâgârjuna

För första gången presenteras här ett verk av den buddhistiske läromästaren Nâgârjuna på svenska Brev till en vän (Suhållekha). Förutom Buddha själv är Nâgârjuna som levde under andra århundradet efter Kristus det mest framstående namnet inom den buddhistiska traditionen. Hans uttolkningar av Buddhas lära ligger till grund för den i dag i världen mest utbredda buddhistiska riktningen mahâyâna. Brev till en vän är förmodligen Nâgârjuna mest lättillgängliga verk. Brevet är adresserat till en indisk kung och formar sig i huvudsak till en handbok i hur en lekman bör utöva Buddhas lära men här finns även en beskrivning av saàsâra det eviga kretsloppet av födelse och död och de olika omständigheter som varelserna däri – gudar människor asurer djur gengångare och pinovärldsinnevanare – har att leva under.

Språkvetaren och indologen Rolf Jonsson har gjort översättningen från tibetanska (originalet på sanskrit är sedan länge förlorat) samt fogat kommentarer till texten och ger i sitt förord en bakgrund till Nâgârjunas tankevärld

Läs mer om Nâgârjuna Brev Till En Vän...


Sök bästa pris på Nâgârjuna Brev Till En Vän hos: