Myrdal Jan Medvetandet Gör Oss Ansvariga – V…

Myrdal Jan Medvetandet Gör Oss Ansvariga – V…
Myrdal Jan Medvetandet Gör Oss Ansvariga – V…
Beskrivning av Myrdal Jan Medvetandet Gör Oss Ansvariga – V…

Jan Myrdal är en av Sveriges mest berömda och mest kontroversiella debattörer. I flera decennier har han stått i centrum för svensk vänsterdebatt. Han har blivit läst och uppskattad. Men minst lika ofta utskälld och fördömd.
I Medvetandet gör oss ansvariga finns några av hans bästa texter från det senaste halvseklet samlade. De rör sig över många olika
områden. Från August Strindberg och EU till tryckfrihet och Sovjetunionens ockupation av Tjeckoslovakien. Den första texten är från Metallarbetaren 1957 och den sista är hans första maj-tal i Degerfors 2007. Men gemensamt
för alla dessa texter är ett ständigt ifrågasättande. Ett uppror mot makten oavsett under vilken mask den utövar sitt förtryck.

Det viktiga är emellertid inte om Jan Myrdal har haft rätt eller fel i vissa sakfrågor utan vilka frågor han har skapat intresse kring. Han har synliggjort världen bortom imperialisternas fraser och floskler ? Indokina Afghanistan Indien Mexiko Irak. Det är en värdefull prestation även om man inte behöver hålla med honom i argumentationens alla delmoment. Hans skriftställningar stimulerade debatter och självstudier hos en generation unga på 1960- och 70-talen även om samtalen inte alltid mynnat ut i samma ståndpunkt. I den meningen är han en av våra största folkbildare. (Aftonbladet)

De valda texterna kan naturligtvis fungera som introduktion till Jan Myrdals skriftställarskap men de fungerar lika mycket som repetition för oss som i många år läst Jan Myrdal och lärt en del av honom. (Östra Småland)

På det viset ångar han på dundrande om orättvisor ständigt försedd med citat och alltid med hänvisning till källorna. Myrdal är nämligen en av de få som verkligen går till källorna läser alla skrifter alltid i original (Sundsvalls tidning)

Öppet redovisar han sina tankegångar gör ibland helomvändningar. Men sopar aldrig igen spåren utan pekar på dem! Därför även när Myrdal har fel lär man sig alltid något av att läsa honom. Med de flesta andra svenska intellektuella är det tvärtom: till och med när de råkar ha rätt lär man sig inte ett jota. (Flamman)

Mycket av tjusningen eller det förskräckliga med myrdalskan är att den är raka motsatsen till vad han själv kallar dagens-nyheterska. Myrdal spyr över sånt han inte gillar när finare människor på sin höjd kastar upp. Han är rå generaliserande oerhört nyanserad alltid påläst fullständigt omdömeslös fruktansvärt korkad och många gånger briljant. Problemet är att det inte alltid är enkelt att lista ut när han är vad. (Arbetarbladet)

Läs mer om Myrdal Jan Medvetandet Gör Oss Ansvariga – V…...


Sök bästa pris på Myrdal Jan Medvetandet Gör Oss Ansvariga – V… hos: