Mylesand Mia Bygg Och Konstruktion I Förskolan

Mylesand Mia Bygg Och Konstruktion I Förskolan
Mylesand Mia Bygg Och Konstruktion I Förskolan
Beskrivning av Mylesand Mia Bygg Och Konstruktion I Förskolan

Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Ett verktyg de har tillgång till för att bygga förståelse för olika fenomen i samhället. Det handlar om bild och skapande estetik och geometri matematik och språk empati och förhållningssätt. Allt hör ihop och alla delar är lika viktiga.

Bygghörnan ska vara en mötesplats för alla barn oavsett kön eller ålder. Ansvaret för att det blir så ligger hos pedagogen som skapar förutsättningarna för barnen. Mia Mylesand beskriver hur arbetet med bygg och konstruktion under många år har växt fram på den förskola där hon arbetar. Hon ger i text och ett 50-tal fotografier idéer på hur man som en närvarande pedagog kan gå in och ge barnen större och större utmaningar.

Mia Mylesand är förskollärare och föreläsare. Hon arbetar som ateljerista och datapedagog på förskolan Trollet i Kalmar och har under många år intresserat sig för ämnet bygg och konstruktion speciellt ur ett jämställdhets-perspektiv. Inspiration till Mias arbete kommer från Reggio Emilias förhållningssätt. År 2004 fick Mia Mylesand Ulla-Britta Bruunstipendiet och 2007 Loris Malaguzzipriset.

Läs mer om Mylesand Mia Bygg Och Konstruktion I Förskolan...


Sök bästa pris på Mylesand Mia Bygg Och Konstruktion I Förskolan hos: