Munkhammar Johnny The Guide To Reform

Munkhammar Johnny The Guide To Reform
Munkhammar Johnny The Guide To Reform
Beskrivning av Munkhammar Johnny The Guide To Reform

THE GUIDE TO REFORM

HOW POLICYMAKERS CAN PURSUE REAL CHANGE ACHIEVE GREAT RESULTS AND WIN RE-ELECTION

Johnny Munkhammar visar på framåtskridandets och välståndsskapandets avgörande betydelse för samhället. När ekonomier stagnerar blir sociala problem en ofrånkomlig följd. Ekonomisk framgång kräver förändring och förändringar kräver reformer.

Boken visar att alla OECD-länder behöver reformer och att det råder bred uppslutning bland experter om inriktningen. I boken besöks över ett dussin reformländer och de ofta överraskande positiva resultaten av reformerna redovisas.

Trots de goda erfarenheterna av reformer har reformrörelsen inte spritt sig som en löpeld från land till land. Många ledare och politiker är rädda för att genomföra reformer eftersom de tror att det försämrar deras chanser att bli omvalda. Men faktum är att det i hög grad är en myt. Nästan alla reformregeringar i de OECD-länder som har reformerat mest har blivit omvalda.

Inte heller har socialt utsatta grupper förlorat på reformer snarare tvärtom.

Boken avslutas med ett antal punkter om hur politiska ledare lyckas med reformer och återval.

THE GUIDE TO REFORM som är skriven på engelska publiceras i samarbete med Institute of Economic Affairs i London.

Läs mer om Munkhammar Johnny The Guide To Reform...


Sök bästa pris på Munkhammar Johnny The Guide To Reform hos: