Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen

Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen

MI har många användningsområden inom äldreomsorgen, inte minst i det praktiska vardagsarbetet. MI engagerar den äldre i lösningen av svårigheterna i sitt eget liv genom att locka fram motivation och resurser. Bokens exempel är hämtade från verkliga situationer i äldreomsorgen och den fungerar i olika typer av samtal, exempelvis: – biståndsbedömning – genomförandeplanering – livsstilssamtal – samtal med personer med demens – anhörigsamtal. Vem vänder sig boken till Alla som kommer i kontakt med äldre har nytta av MI-metoden: biståndshandläggare, omsorgspersonal, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, dietister, hälsocoacher, vård- och omsorgschefer, tandvårdspersonal, diakoner, präster, ledsagare, gode män, volontärer och anhörigvårdare. Vad är MI (Motiverande samtal) Motiverande samtal, MI, är en metod som passar i alla sammanhang när man vill få god kontakt, förstå och samarbeta med en person och att motivera någon att ändra sitt beteende. Om författarna Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog, är konsult och efterfrågad utbildare i MI samt tobaksprevention. Liria Ortiz är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning samt verksam som handledare och utbildare i MI och KBT. Båda är även författare till många böcker inom området. Sagt om boken MI är bra och jag önskar att vårdpersonal fick lära sig metoden. Förhoppningsvis kan vi då uppnå ett bättre vårdklimat. Lena Ekmark, distriktssköterska med lång erfarenhet av arbete i äldreomsorg, Sunne kommun. Boken är lättläst och har en röd tråd som gör att man lotsas framåt i metoden. Exemplen känns konkreta och tydliga och man kan enkelt dra paralleller till liknade situationer. Den här boken kommer att tillföra mycket i den praktiska vardagen! Malin Duckert, socialt ansvarig samordnare, vård och omsorg, Örebro kommun. MI är en metod som hjälper och visar på ett konkret sätt hur personalen kan förstärka det som fungerar för den äldre och som man kan påverka i positiv riktning.  Lena Byléhn, enhetschef ordinärt boende, vård-och omsorgsförvaltningen, Hedemora kommun.

Läs mer om Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen

Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen

Samhälle & Politik

Hitta Motiverande samtal : praktisk handbok för äldreomsorgen även hos:




Rulla till toppen