Mötas längs vägen : att låta tron utmanas av livet

Mötas längs vägen : att låta tron utmanas av livet
Mötas längs vägen : att låta tron utmanas av livet
Beskrivning av Mötas längs vägen : att låta tron utmanas av livet

De båda författarna kom efter aktiv tjänst som biskopar att lära känna varandra på ett mer personligt plan.  I en önskan att fördjupa vänskapen växte en dialog i mejlväxlingens form fram som resulterade i denna bok. På ett personligt sätt delar författarna med sig av egna livserfarenheter och brottningar med den kristna tron. Genom bokens struktur visar författarna på hur kyrkoåret aktualiserar både existentiella frågor och den kristna trons mångskiftande perspektiv på livet. Bokens syftar till att det samtal de för med varandra ska få en fortsättning i läsarens samtal med sig själv eller i dialog med andra. Boken visar på vänskapens och det goda samtalets möjlighet.     Esbjörn Hagberg har mångårig erfarenhet som församlingspräst undervisat i bl.a. själavård vid Johannelunds teologiska högskola där han också blev rektor samt varit biskop i Karlstads stift. Han är föreläsare och författare till ett antal böcker.  Hans-Erik Nordin har varit församlingspräst i Linköping undervisat på olika nivåer i kyrkans utbildningar samt varit biskop i Strängnäs stift. Han är teol. dr i etik och författare till ett antal böcker.  

Läs mer om Mötas längs vägen : att låta tron utmanas av livet...


Sök bästa pris på Mötas längs vägen : att låta tron utmanas av livet hos: