Moralfilosofiska Essäer

Moralfilosofiska Essäer
Moralfilosofiska Essäer
Beskrivning av Moralfilosofiska Essäer

Essäerna i denna bok har en gemensam utgångspunkt i Wittgensteins filosofi. Hans föreläsning om etik som hölls i Cambridge 1929 inleder urvalet och åtföljs av en essä av Rush Rees som kommenterar utvecklingen av Wittgensteins tänkande om etik. Åtta andra filosofer bidrar med sammanlagt 12 uppsatser. De olika bidragen förenas i ett ifrågasättande av en viss standardbild av moralens plats i människans liv och av moralfilosofins uppgift. De lyfter fram ett alternativ till en idag förhärskande utilitaristisk tanketradition och ger nya perspektiv på moralisk förståelse. Redaktörerna Joel Backström och Göran Torrkulla har skrivet en instruktiv inledning och även försett volymen med omfattande bibliografier och lästips.

Innehåll:
Inledning: Flickan och mjölkflaskan.
Ludwig Wittgenstein: En föreläsning om etik.
Rush Rhees: Några anmärkningar om Wittgensteins syn på etik.
Elizabeth Anscombe: Modern moralfilosofi.
Peter Winch: Moralisk integritet.
Peter Winch: Det enskilda och moralen.
D. Z. Phillips: Hur mycket tur kan man ha?
Lars Hertzberg: Om att vara en nästa.
Elizabeth Wolgast: Att skicka någon annan.
Raimond Gaita: Hellre en än tio.
R. F. Holland: Gott och ont i handlingar.
Cora Diamond: Att äta kött och att äta människor.
Cora Diamond: Var finns argumenten?
R. F. Holland: Moralisk skepticism.
R. F. Holland: Är godheten ett mysterium?

Läs mer om Moralfilosofiska Essäer...


Sök bästa pris på Moralfilosofiska Essäer hos: