Moller Okin Susan Mångkulturalism

Moller Okin Susan Mångkulturalism
Moller Okin Susan Mångkulturalism
Beskrivning av Moller Okin Susan Mångkulturalism

I denna debattbok reser den amerikanska statsvetaren och filosofen Susan Moller Okin en synnerligen aktuell fråga: hur bör demokratiska stater hantera konflikten mellan å ena sidan deras bekännelse till jämlikhet mellan könen och å andra sidan kraven på respekt och särskilda rättigheter från minoritetskulturer som inte internt erkänner denna jämlikhetsidé?
Moller Okin kritiserar skarpt mångkulturalismens företrädare för att bortse från könsdiskriminerande seder och skillnader i makt mellan könen i de minoritetskulturer som de kräver ska respekteras i sina särdrag. Hon ger principen om mäns och kvinnors lika värde och lika möjligheter att leva autonoma liv en obetingad förrang framför kulturella grupprättigheter.
Bland de femton svaren ryms många olika röster allt-ifrån de som kritiserar Okin för att företräda en universalism blind för kulturella skillnader till dem som delar hennes liberalfeministiska position men kritiserar henne för att inta ett sekulariserat perspektiv blint för religionens betydelse i människors liv. Kritikerna får i sin tur ett svar från Okin.
Debatten klargör olika dimensioner av spänningsförhållandet mellan feminism och mångkulturalism och ger en god förståelse för argumenten på båda sidor.

Susan Moller Okin är professor i etik och statsvetenskap vid Stanford.

Läs mer om Moller Okin Susan Mångkulturalism...


Sök bästa pris på Moller Okin Susan Mångkulturalism hos: