Modern retorik

Modern retorik
Modern retorik
Beskrivning av Modern retorik

Modern retorik

Elaine Eksvärds budskap är klart och tydligt: retorik är konsten att få folk att vilja lyssna. Boken utmanar eleverna och uppmanar till övning genom konkreta exempel från dagsaktuella situationer.

I Modern retorik med förord av professor Lennart Hellspong har Elaine Eksvärd uppdaterat den klassiska retoriken för att passa dagens samhälle. Boken visar bland annat hur man tillämpar den retoriska arbetsprocessen använder sig av presentationsteknik samt hur man på bäs

Läs mer om Modern retorik...


Sök bästa pris på Modern retorik hos: