Modern näringslära

Modern näringslära
Modern näringslära
Beskrivning av Modern näringslära

Näringslära är en av de mest dynamiska vetenskaper som finns. En del av det vi trodde att vi visste för tjugo år sedan är inte längre sanningar. Modern näringslära är uppdaterad med den senaste forskningen inom de olika områdena. Boken förmedlar kunskap på ett populärvetenskapligt sätt och behandlar allt från hur kroppen är uppbyggd och fungerar till hur specifika näringsämnen påverkar oss, både när vi är friska och allt fungerar som det ska och vid olika ohälsotillstånd. Boken är lämplig att använda som kurslitteratur på universitet och högskola samt andra kurser och utbildningar inom näringslära. Givetvis passar den även för självstudier för den som verkligen tycker att kost och näring hör till livets intressen. Kapitlen är uppbyggda så att du kan läsa dem som fristående avsnitt, men ibland används termer som har förklarats i tidigare kapitel, och i förekommande fall hittar du oftast en sidhänvisning. I det första kapitlet går vi igenom hur kroppen är uppbyggd och vilka processer som har gett upphov till att vi utvecklats till människor. Detta kanske känns avlägset från ämnet näringsfysiologi, men det är en mycket viktig del för att förstå de förutsättningar vi är designade att leva under. Det är alltså vår utvecklingshistoria och fysiologi som ligger till grund för vilken kost som är bra för oss och vilken som är mindre bra. Välkommen till Modern näringslära! Martin Brunnberg (fil.mag. i nutrition), Fredrik Paulún (fil.mag. i nutrition) Ur innehållet: -KROPPEN EN FANTASTISK MASKIN -ENERGI DRIVKRAFTEN FÖR ALLT LIV -VÅRT FANTASTISKA MATSMÄLTNINGSSYSTEM -DE ENERGIGIVANDE NÄRINGSÄMNENA -HORMONER -VITAMINER OCH MINERALER -ANTIOXIDANTER -PREVENTIV NÄRINGSLÄRA -KOSTTERAPIER VID SJUKDOM -NATURLÄKEMEDEL -KOSTTILLSKOTT -KOST FÖR PRESTATION -VIKTMINSKNING -KROPPSSAMMANSÄTTNING -ÄTSTÖRNINGAR -KOSTRÅD OCH KOSTVÄGLEDNING -REFERENSER. Läs mer på www.svna.se.

Läs mer om Modern näringslära...


Sök bästa pris på Modern näringslära hos: