Mode – En Introduktion – En Tvärvetenskapli…

Mode – En Introduktion – En Tvärvetenskapli…
Mode – En Introduktion – En Tvärvetenskapli…
Beskrivning av Mode – En Introduktion – En Tvärvetenskapli…

Boken är nr 8 i Rasters serie med introduktioner
till estetiska ämnen.

Den här boken som är en tvärvetenskaplig introduktion tillI modevetenskap sträcker sig över traditionella ämnesgränser – men med en fast förankring i teman som mode kläder konsumtion representation kropp identitet makt och ekonomi. Här beskrivs ur olika perspektiv mode som kulturellt socialt och ekonomiskt fenomen både historiskt och i nutid samt vilka mekanismer som styr våra val och hur kläder och accessoarer påverkar oss.

Modevetenskap är ett helt nytt ämne i Sverige som ytterst bottnar i svenska modedesigners och modeföretags framgångar inte minst internationellt. Boken som till stor del fokuserar på svenska förhållanden vänder sig till studenter och lärare inom området men också till en modeintresserad allmänhet.

Bokens tretton författare är lärare och forskare inom humaniora samhällsvetenskap och ekonomi vid olika akademiska discipliner. Redaktörer är Dirk Gindt fil. dr i teatervetenskap samt Louise Wallenberg fil. dr i filmvetenskap. Båda är verksamma vid Centrum för modevetenskap vid Stockholms universitet.

Utgivna titlar i introduktionsserien:

Design – en introduktion av John Heskett.

Design för hållbar utveckling – en introduktion
av Ann Thorpe.

Design och postmodernitet – en introduktion av Penny Sparke.

Designhistoria – en introduktion av Susann Vihma.

Film och andra rörliga bilder – en introduktion red. Anu Koivunen.

Fotografi – en introduktion av Steve Edwards.

Konstteori – en introduktion av Cynthia Freeland.

Konstvetenskap – en introduktion av Dana Arnold.

Mode – en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse red. Dirk Gindt & Louise Wallenberg.

Kommande introduktionsböcker
2010:

Svensk designhistoria – en introduktion av Lasse
Brunnström.

Läs mer om Mode – En Introduktion – En Tvärvetenskapli…...


Sök bästa pris på Mode – En Introduktion – En Tvärvetenskapli… hos: