”Mitt språk är ej i orden”

”Mitt språk är ej i orden”
”Mitt språk är ej i orden”
Beskrivning av ”Mitt språk är ej i orden”

Numera betraktas Gunnar Björling (1887-1960) som en av de främsta litterära modernisterna, men under sin livstid fick han kämpa för att nå uppskattning och förståelse.Redan före sin debut 1922 var han förebild för flera yngre författare och från 1930-talet utvidgades kretsen till författare och konstnärer från hela Norden. Boken är den första biografin om Björling, och bygger på omfattande forskning i arkiv i Finland och Sverige samt intervjuer med personer som kände honom.Björlings personlighet belyses mångsidigt: som ung socialist, aktivist, auskultant, filosof, profet, mystiker, modernist, växelryttare, mentor, recitatör och erotiker.För första gången behandlas hans homosexualitet och förälskelser, som i ljuset av tidigare okänt material antar nya, fastare konturer.

Läs mer om ”Mitt språk är ej i orden”...


Sök bästa pris på ”Mitt språk är ej i orden” hos: