Mitt i mål Textbok 2:a uppl

Mitt i mål Textbok 2:a uppl
Mitt i mål Textbok 2:a uppl
Beskrivning av Mitt i mål Textbok 2:a uppl

Sfi kurs D
Reviderad och moderniserad!

Vår nya upplaga av Mitt i mål innehåller flera olika texttyper allt från berättelser och faktatexter till dialoger dikter och sånger. Texterna är intressanta och bjuder tilldiskussion debatt och eftertanke. Mitt i mål vänder sig till både ungdomar och vuxnasom läser sfi kurs D eller motsvarande nivå inom andra skolformer.
Kommunicera reflektera och skriv!

Med Mitt i mål får eleverna reflektera och uttrycka sina åsikter i samban

Läs mer om Mitt i mål Textbok 2:a uppl...


Sök bästa pris på Mitt i mål Textbok 2:a uppl hos: