Miljömanagement : miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer

Miljömanagement : miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer
Miljömanagement : miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer
Beskrivning av Miljömanagement : miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer

Boken ger läsaren kunskap om viktiga förutsättningar när det gäller företags och andra typer av organisationers arbete med miljö- och hållbar utveckling. Det gäller både förutsättningar utanför och inom organisationer. Boken behandlar även relevanta strategier, metoder och koncept inom området. I den första delen – Omvärlden – behandlas områden som främst påverkar företag och andra typer av organisationer utifrån. Inledningsvis beskrivs exempelvis miljöproblematiken och ”hållbar utveckling”. Därefter behandlas miljöpolitik, miljölagstiftning, de ekonomiska systemen samt etiska frågor. I den andra delen – Hållbarhetsstrategiskt arbete med fokus på miljö – behandlas delar i miljö- och hållbarhetsarbetet som ofta berör hela organisationen. Först introduceras intressentperspektivet och därefter grunderna avseende strategiskt arbete. Vidare finns en kort introduktion till organisationsteori med en beskrivning av hur miljö- och hållbarhetsarbete kan organiseras och genomföras. Därefter följer två kapitel om ledningssystem, först ges en allmän introduktion för flera olika områden och sedan en mer ingående beskrivning. Den andra delen avslutas med ett kapitel om miljöarbete i olika typer av organisationer. I bokens tredje del – Viktiga delar i miljö- och hållbarhetsarbetet – berörs andra ”områden” i miljö- och hållbarhetsarbetet, som kan vara mycket viktiga men ofta inte är lika övergripande. Det innefattar miljö­revision; miljöarbete med fokus på produkter; miljökonsekvens­beskrivningar; riskhantering; samt marknadsföring och extern kommunikation. Boken är i första hand skriven för kurser i miljömanagement eller miljö­ledning vid högskolor och universitet, men kan också användas för utbildningar på företag och inom andra typer av organisationer.   Andra upplagan

Läs mer om Miljömanagement : miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer...


Sök bästa pris på Miljömanagement : miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer hos: