Mikrobiologi

Mikrobiologi
Mikrobiologi
Beskrivning av Mikrobiologi

Mikrobiologi beskriver infektionssjukdomar i kroppens olika organ så som hälso- och sjukvårdspersonalen möter problemen och inte utifrån mikroorganismernas systematik, som är det vanligaste presentationssättet. Boken är indelad i fyra huvuddelar. Den första delen ger en översikt över mikroorganismernas huvudgrupper, vad de behöver för att leva och föröka sig samt vilka sjukdomsalstrande egenskaper de har. I del 2 beskrivs samspelet mellan mikroorganismer och människan, varför och hur infektioner uppstår och sprider sig vidare och hur vi kan förhindra smittspridning. I del 3 omtalas de viktigaste sjukdomsalstrande mikroorganismerna och de vanligaste infektionerna i kroppens olika organ och organsystem presenteras. Beskrivningen av mikroorganismerna utgår från de infektioner som de vanligtvis orsakar. Detta sätt att organisera faktainnehållet är nytt i jämförelse med många andra böcker i medicinsk mikrobiologi. Den sista delen beskriver grundläggande drag i smittskyddsarbetet samt prevention och kontroll av infektionssjukdomar. Bokens författare är alla specialister inom medicinsk mikrobiologi. De har lagt stor vikt vid att bokens innehåll ska förmedlas på ett varierat och engagerande sätt. I första hand är boken avsedd för grundutbildningen av sjuksköterskor, men den är även relevant för andra personalgrupper inom hälso- och sjukvården. Boken ingår i ett kunskapspaket som har en gemensam interaktiv webbplats. Att arbeta parallellt med boken och övningsuppgifterna på webbplatsen underlättar och effektiviserar inlärningen.

Läs mer om Mikrobiologi...


Sök bästa pris på Mikrobiologi hos: