Methods in World History: A Critical Approach

Methods in World History: A Critical Approach
Methods in World History: A Critical Approach
Beskrivning av Methods in World History: A Critical Approach

Intresset för världshistoria är större än på länge – både bland den läsande allmänheten och bland forskare. Globaliseringen har bidragit till att historiker kommit ut ur den fixering vid det nationella som kännetecknat deras forskning ända sedan 1800-talet. Men med den nya globala arenan för forskning följer också nya metodproblem. Det är hög tid att de världshistoriskt orienterade forskarna tar sig an de här problemen och utvecklar metoder som gör att de kan arbeta med samma höga kvalitetskrav

Läs mer om Methods in World History: A Critical Approach...


Sök bästa pris på Methods in World History: A Critical Approach hos: