Meningsfulla möten : Chadbergmodellen – en guide till effektiva möten, på alla nivåer, i alla kulturer

Meningsfulla möten : Chadbergmodellen – en guide till effektiva möten, på alla nivåer, i alla kulturer
Meningsfulla möten : Chadbergmodellen – en guide till effektiva möten, på alla nivåer, i alla kulturer
Beskrivning av Meningsfulla möten : Chadbergmodellen – en guide till effektiva möten, på alla nivåer, i alla kulturer

Chadbergmodellen är ett nytt verktyg som skapar samstämmiga förväntningar bland mötesdeltagare för att göra kommunikationen så effektiv som möjligt, något som är centralt inte minst i interkulturella sammanhang.  Varje mötesnivå på Chadbergskalan bestäms utifrån nivåns krav på språkbruk, förberedelse, genomförande och uppföljning. Vårt målfokus på varje möte symboliseras i Chadbergskalan av en luftballong över ett landskap. Beroende på trycknivå (nödvändighetsnivåer) och dis (tydlighetsnivåer) framträder detaljerna i ballongen mer eller mindre tydligt. Då deltagarna är införstådda med kriterierna, blir mötena effektiva. Chadbergmodellen omfattar Chadbergskalan, och de verktyg som bidrar till förståelsen för skalans olika nivåer i teori och praktik. Boken ger dig också många verktyg för att förstå och agera optimalt i affärsvärldens globala miljöer, och ger förslag på hur man etablerar ett kommunikationskontrakt med sitt arbetslag eller globala team. Rikt illustrerad och med många checklistor lämpar sig Meningsfulla möten som utbildningsmaterial inom ledarskap, mötesteknik och interkulturell kommunikation. Boken vänder sig till dig som är chef, mötesledare, mötesdeltagare och alla som har ett intresse av kulturell kompetens (CQ) och möteskultur. Pia Moberg är författare, utbildare, kursutvecklare & VD. Pia innehar en PhD i ämnet japanska vid Göteborgs universitet. Forskningsfokus ligger på interkulturell kommunikation (CQ), ledarskap och mötesteknik. Hon är certifierad verksamhets- och ledarskapscoach och bor i Göteborg. Peter Chadwick är ingenjör, projektledare, pilot interkulturell coach och konsult. Han bor i Frankrike. Thomas Feiner har illustrerat Chadbergskalans modell och dess olika nivåer. Carl Stenmark har formgivit boken och gjort  övriga illustrationer.

Läs mer om Meningsfulla möten : Chadbergmodellen – en guide till effektiva möten, på alla nivåer, i alla kulturer...


Sök bästa pris på Meningsfulla möten : Chadbergmodellen – en guide till effektiva möten, på alla nivåer, i alla kulturer hos: