Mellan klan och stat : somalier i Sverige

Mellan klan och stat : somalier i Sverige
Mellan klan och stat : somalier i Sverige
Beskrivning av Mellan klan och stat : somalier i Sverige

Få svenskar har som Per Brinkemo engagerat sig i somaliskt samhälle och liv. Få kan som han dyka ner i en svårtolkad materia och komma upp med ett begripligt och medryckande budskap. Få följer som han sin egen väg genom det integrationspolitiska landskapet.BENNY CARLSON, PROFESSOR I EKONOMISK HISTORIABrinkemos bok är ett värdefullt steg på vägen mot mer kunskap.SANNA RAYMAN, SVENSKA DAGBLADETFörhoppningsvis blir Brinkemos bok ett första steg mot ett bättre integrationsarbete och en debatt präglat av större förståelse för både oss själva och andra.MALIN LERNFELT, GÖTEBORGS-POSTENInvandringen från Somalia till Sverige tog fart vid slutet på 1980-talet. I dag finns det närmare 50 000 somalier i Sverige. Men kunskapen om somalisk kultur och om livsvillkoren för de somaliska invandrarna är låg. Attitydundersökningar har visat att somalier är den invandrargrupp som svenskar bedömer som allra mest kulturellt avlägsen. Det utgör en grund för diskriminering men också för kulturkrockar som går att förebygga med ökad kunskap.Vad händer när invandrare från en klankultur möter världens mest individualiserade majoritetsbefolkning? Vad innebär det att flytta från ett land utan fungerande stat till ett land där staten förväntas lösa det mesta i livet? Per Brinkemos Mellan klan och stat somalier i Sverige är den första boken på svenska om somaliskkultur.Boken är viktig läsning för alla som vill veta mer om somalisk kultur, om klansystem men också om integrationen i Sverige. Brinkemo tar med läsaren på en resa genom somaliernas värld, både i det gamla och i det nya hemlandet och redogör kunnigt och lättbegripligt för hur det somaliska klansystemet fungerar och vilka konsekvenser det får i Sverige. Men genom mötet med svensksomalierna blir boken också en personlig berättelse om ett Sverige i snabb förändring.PER BRINKEMO har arbetat i många år som journalist, bland annat på SVT:s Uppdrag granskning, men har sedan 2009 varit verksam i Malmö, bland annat som projektledare för Somaliland Förening.

Läs mer om Mellan klan och stat : somalier i Sverige...


Sök bästa pris på Mellan klan och stat : somalier i Sverige hos: